Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/05/2019 14:16, số lượt xem: 247

Chạnh lòng mấy nữa chạnh lòng ơi
Kỷ niệm giờ đây kỷ niệm rời
Hoang hoải chia lìa hoang hoải dậy
Chất chồng nhão nhoẹt chất chồng khơi
Nào khi hương lửa nào khi mộng
Hết sạch nguyền ân hết sạch lời
Ôi cuộc sống này ôi cuộc ảo
Thuở nào khắc khoải thuở nào vơi

Thuở nào khắc khoải thuở nào vơi
Giã biệt tình nao giã biệt lời
Thôi chẳng mơ cùng thôi chẳng nghĩ
Biệt mù mộng cũ biệt mù khơi
Hoài thêm đợi ngóng hoài thêm mỏi
Vẫn cứ chờ mong vẫn cứ rời
Tim rạn ân tình tim rạn khuyết
Chạnh lòng mấy nữa chạnh lòng ơi