Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2021 20:19, số lượt xem: 97

Cầu mơ giản dị giữa vô thường
Rộng mở tâm mình vẫy ánh dương
Mão chức suy cùng như củ sượng
Quyền danh nghĩ tận giống mây hường
Nồng thơm ý nghĩa vầy long phượng
Diễm ngọt  câu lời phả sắc hương
Vạn cõi luôn trùm bao khổ chướng
Tầm theo đạo lý trỗi xuân trường

Tầm theo đạo lý trỗi xuân trường
Giữ vẹn tâm hồn toả biếc hương
Diệu để lòng thanh rời chỗ chướng
Ngời cho trí thảo đượm môi hường
Cùng thơ vẽ mộng vàng thơm hướng
Với ngãi giao tình rợp thẩm dương
Cảnh sắc thần tiên hoà diễm phượng
Cầu mơ giản dị giữa vô thường