Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2021 18:49, số lượt xem: 87

Đường mật rã tan thệ hỏng hờ
Cội tàn hoang nhánh rụng hồng tơ
Vương hoài đượm ngát lâng dào dạt
Lộng mãi xinh ngời lịm thẩn thơ
Hương sắc diễm tình môi huyễn ảo
Dạ tâm nồng ái cõi mê mờ
Hường nhan với nguyệt chung thề ước
Thương luyến dậy hồn phả mộng mơ

Mơ mộng phả hồn dậy luyến thương
Ước thề chung nguyệt với nhan hường
Mờ mê cõi ái nồng tâm dạ
Ảo huyễn môi tình diễm sắc hương
Thơ thẩn lịm ngời xinh mãi lộng
Dạt dào lâng ngát đượm hoài vương
Tơ hồng rụng nhánh hoang tàn cội
Hờ hỏng thệ tan rã mật đường