15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/09/2019 21:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/10/2019 19:41, số lượt xem: 292

Nhung nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
Năm canh thức đủ suốt đêm dài
Ngóng em mắt liếc thùa yêu lại
Để dậy hương lòng cảnh liêu trai.

Thương nhớ ơ hờ, nhung nhớ ai
Ngày qua ngày lại phú thơ cài
Lên tóc người mơ ngào ngạt ấy
Muối gừng sum hiệp dậy tương lai.

Thương nhớ ơ hờ, nhung nhớ ai
Ngàn mơ vạn ước mộng lâu dài
Mùa cau đã chín, trầu đang mượt
Em rước mộng về ghé chung vai.

Nhung nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
Thì xin chạm khẽ gót nhung hài
Vườn yêu đã mọng, tình đơm trái
Hãy mở tim nồng một chữ: khai