15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/11/2019 08:04, số lượt xem: 196

Cũng thì tình đã xa rồi
Bóng chim tăm cá dỗi đời lắm thay
Người về nẻo ấy có hay
Hong thầm luyến nhớ dạ này mãi vương.

Tự chiều đến lạnh hơi sương
Dõi trông kỷ niệm thuở đường mật yêu
Mà giờ tình bỗng liêu xiêu
Để sầu ở lại, chín chiều ruột đau .

Thôi rồi lỡ hẹn trầu cau
Lèn ngang rẻo nhớ, xoắn chau nỗi buồn
Để ngùi cứ chập chờn tuôn
Nặng lòng kẻ ở, mộng nguồn lấm lem.

Trời đà chia biệt ta em
Cam đành số phận chênh vênh giữa đời
Giọt buồn nghiêng cả sang tôi
Để hoa nắng mãi rót lời tim em…