Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/10/2018 11:43, số lượt xem: 217

Sầu ân ái biệt xót xa lòng
Lặng vắng hương người mải miết trông
Đâu mộng lỡ nguyền đau đớn dạ
Hẫng mơ lìa phụng tái tê hồn
Mầu thê thảm nuộc vùi duyên xót
Kiếp dở dang tình rã cuộc xong
Ngâu đổ ngập đời hoen phận bạc
Mầu ngao ngán sạm lửng lơ dòng

Dòng lơ lửng sạm ngán ngao mầu
Bạc phận hoen đời ngập đổ ngâu
Xong cuộc rã tình dang dở kiếp
Xót duyên vùi nuộc thảm thê mầu
Hồn tê tái phụng lìa mơ hẫng
Dạ đớn đau nguyền lỡ mộng đâu
Trông miết mải người hương vắng lặng
Lòng xa xót biệt ái ân sầu

Thuận nghịch độc