Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/08/2020 22:06, số lượt xem: 112

Lả lướt cùng nhau giữa mật đường
Cho tình dệt khúc ngọt ngào vương
Nồng thơm thảo dậy bừng mơ huyễn
Khướt dập dìu mê đắm mộng trường
Thể phách trong lành thân tố nữ
Tâm hồn ngọc khiết vị trầm hương
Cầm tay dẫn lối về tiên cảnh
Rạng rỡ bồng lai đoá diễm hường
*
Rạng rỡ bồng lai đoá diễm hường  
Thơm ngời tựa thế nụ quỳnh hương
Mà nghe điệu phú lừng tâm khảm
Lại thấy vần thơ toả dặm trường
Giục giã môi tình ngây ngất đượm
La đà hạnh phúc dịu dàng vương
Dìu theo sợi nắng chiều nghiêng mộng
Lả lướt cùng nhau giữa mật đường