Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 08/04/2019 12:37, số lượt xem: 228

Những ước về thăm Hà Nội phở
Đồng Nai rộn rã cung lòng nhớ
Ran ngời đắm dạ giữa mùi bơ
Toả lịm mê đời bên váng mỡ
Thịt tái thơm lừng lắm nỗi mơ
Hương dùng biếc toả nhiều duyên nợ
Phương trời cách khoảng mãi gần thơ
Vẫn mộng ngôi tình luôn biếc nở

Vẫn mộng ngôi tình luôn biếc nở
Dù cho cách quãng nào đâu sợ
Êm đềm sắc lẻm tựa vần thơ
Phảng phất hương nồng như lọn mỡ
Mỗi sớm phiêu bồng giữa nẻo mơ
Từng chiều phả lượn trong niềm nhớ
Nơi này thấp thỏm mãi hoài cơ
Những ước về thăm Hà Nội phở