15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2020 21:25, số lượt xem: 252

Cõi đời tạm, vậy mà lâu
Sống cho hết kiếp u sầu thế gian
Một mình ta cứ tần ngần
Biết đâu là đục, là trong mà tìm.

Thân này như thể là chim
Bắc Nam qua lại nỗi niềm đầy vơi
Thì ra cũng một kiếp người
Mà sao nặng nhẹ hỡi trời trên cao.

Tình đời lắm nỗi lao đao
Xin sang kiếp khác đừng vào thế nhân
Đừng sinh giữa chốn hồng trần
Nặng lòng tủi phận kiếp thân buồn lòng

Ngẫm đời rồi cũng hư không...