Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2021 12:23, số lượt xem: 63

Này thơm thảo khúc dậy trông chờ
Viết vội thương dòng lượn thẩn thơ
Bay bổng réo hồn chao ngút tận
Mỏi mong đầy ái gởi xa mờ
Ngày đêm ngát lộng choàng êm ấm
Dạ ý lâng ngời phả mộng mơ
Say đắm trỗi nồng hương sắc lịm  
Thay ngào ngọt tứ đẫm lòng ngơ

Ngơ lòng đẫm tứ ngọt ngào thay
Lịm sắc hương nồng trỗi đắm say
Mơ mộng phả ngời lâng ý dạ
Ấm êm choàng lộng ngát đêm ngày
Mờ xa gởi ái đầy mong mỏi
Tận ngút chao hồn réo bổng bay
Thơ thẩn lượn dòng thương vội viết
Chờ trông dậy khúc thảo thơm này