Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2021 20:35, số lượt xem: 136

Bừng thơm diệu ngát tràn mơ lạ
Đượm thắm hương trầm lan khắp ngả
Lũ bướm chao ngời bạn réo ta
Rừng cây dợm tỉnh ngàn buông lá
Lần khân vũ điệu cản dương tà
Phảng phất men lòng chan khúc lả
Bến cảm thương luồn vạn hát ca
Tình loang diễm ngọt làn môi má

Nồng thơm diệu ngát lạ mơ tràn
Đượm thắm hương trầm ngả khắp lan
Lũ bướm chao ngời ta réo bạn
Rừng cây dợm tỉnh lá buông ngàn
Lần khân vũ điệu tà dương cản
Phảng phất men lòng lả khúc chan
Bến cảm thương luồn ca hát vạn
Tình ươm diễm ngọt má môi làn