Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2019 17:52, số lượt xem: 208

Hải Vân quả thực xứng danh đèo
Qua dốc Rù Rì vọng tiếng theo
Ngoạn Mục quành co lời suối réo
Cù Mông lờ lượn gió mây vèo
Bềnh bồng Tam Điệp hồn linh réo
Lãng đãng Quy Hồ thác núi reo
Khúc khuỷu An Khê cần lái dẻo
Prenn hiểm trở gắng tay chèo

Ngày xưa Mụ Giạ sáng hôm chèo
Đèo Cả vọng về tiếng biển reo
Nhớ mãi Phượng Hoàng cao vắt vẻo
Ớn luôn Mã Phục lướt veo vèo
Mẹ Bồng Con vẫy tim chùng kéo
Mã Pí Lèng vờn trí ngợp theo
“Bước tới Đèo Ngang…” tình khắp nẻo
Bông Lau trắng xoá những cung đèo