Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2020 12:45, số lượt xem: 137

Biển vẫn ngàn năm ngóng đợi thuyền
Cho dù bão tố mãi cuồng xuyên
Lồng thơm kỷ niệm từng câu ước
Quyết vẹn tròn vuông một chữ nguyền
Tưởng tượng sum vầy yêu ngọt gối
Mơ màng tái hợp khởi hồng duyên
Mùa thương lại đến bình minh rạng
Hiệp cẩn bồng lai cảnh diệu huyền

Hiệp cẩn bồng lai cảnh diệu huyền
Xây lầu hạnh phúc mặn mà duyên
Và mơ sáng nọ thêm bừng đắm
Để mộng chiều nao được phỉ nguyền
Quấn quyện nồng môi dào dạt toả
La đà diễm mắt ngọt ngào xuyên
Tình ơi hiểu nhé từ sâu thẳm
Biển vẫn ngàn năm ngóng đợi thuyền