Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/12/2018 10:26, số lượt xem: 434

Tình xa, nỗi nhớ luồn
Nghe quá vãng trào tuôn
Từng đêm vào giấc muộn
Khi kỷ niệm ươm tuồn.

Ngày đó đẹp tròn khuôn
Bắt bướm, dõi chuồn chuồn
Gió lòng dâng cuồn cuộn
Nào nghĩ chuyện bán buôn.

Ngày tháng dệt mơ nguồn
Cứ nghĩ mộng hoài suôn
Đời không hề thuôn đuỗn
Nên cuối nẻo đau buồn.