Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2021 08:08, số lượt xem: 83

Xây dựng cõi nguyền vọng nhớ ai
Ấy tim nồng đượm thắm hoa cài
Đầy hương ướm phận ngời thanh gái
Mẩy sắc mê lòng rạng biếc trai
Cây mộng toả đời thơm quả trái
Rẫy mơ bừng dạ ngát trang đài
Dầy tâm dệt khúc từng qua lại
Mây gió luyến tình lịm triển khai

Khai triển lịm tình luyến gió mây
Lại qua từng khúc dệt tâm dầy
Đài trang ngát dạ bừng mơ rẫy
Trái quả thơm đời toả mộng cây
Trai biếc rạng lòng mê sắc mẩy
Gái thanh ngời phận ướm hương đầy
Cài hoa thắm đượm nồng tim ấy
Ai nhớ vọng nguyền cõi dựng xây