15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/06/2020 02:50, số lượt xem: 162

Đã cùng giao kết một lời
Trăm năm gá nghĩa mộng lơi lả cùng
Gió mưa gì vẫn thuỷ chung
Xa xôi cách trở mãi nhung nhớ kèm.

Trầu xưa cánh phượng đà têm
Thì mong tình ái sẽ êm ấm vào
Đượm nồng son sắt chuyền trao
Bền tình vững nghĩa sẽ dào dạt hương.

Người ơi, giữ vẹn mật đường
Dẫu khi vắng bóng vẫn thương yêu hoài
Đừng làm ước nhạt thề phai
Đừng mê cánh bướm kẻo gai góc nhằm.

Đã là ước hẹn ngàn năm
Cùng nhau đốt ngọn lửa đằm thắm yêu
Mãi hoài ràng rịt sớm chiều
Thiên thu vọng mãi tình liêu xiêu hồn…