Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 13:22, số lượt xem: 94

Hình dáng diễm yêu toả kịp thời
Rộn mùa vui tiếng dậy bừng nơi
Xinh hoài ước lộng hương ngời sắc
Đẹp mãi thề xây mộng biếc đời
Bình ổn quyện thơ vần đắm trỗi
Đượm bền dâng phú điệu cài lơi
Linh hồn rạng nẻo loang trời thắm
Tình ái ngọt tim dội vẳng lời

Lời vẳng dội tim ngọt ái tình
Thắm trời loang nẻo rạng hồn linh
Lơi cài điệu phú dâng bền đượm
Trỗi đắm vần thơ quyện ổn bình
Đời biếc mộng xây thề mãi đẹp
Sắc ngời hương lộng ước hoài xinh
Nơi bừng dậy tiếng vui mùa rộn
Thời kịp toả yêu diễm dáng hình