Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/02/2022 15:09, số lượt xem: 72

Thương mến quyện lòng giữa thẩn thơ
Nũng yêu ngào ngọt kết mong chờ
Đường duyên thắm diễm lồng khao khát
Phấn ngãi ươm bền trỗi mộng mơ
Vương vấn mãi phờ ngây ngất dạ
Đón đưa hoài sũng thiết tha giờ
Hường môi biếc đượm nồng son sắt
Hương đẫm ái thề dệt tóc tơ

Tơ tóc dệt thề đẫm sắc hương
Sắt son nồng đượm biếc môi hường
Giờ tha thiết sũng hoài đưa đón
Dạ ngất ngây phờ mãi vấn vương
Mơ mộng trỗi bền ươm ngãi phấn
Khát khao lồng diễm thắm duyên đường
Chờ mong kết ngọt ngào yêu nũng
Thơ thẩn giữa lòng quyện mến thương