Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/09/2019 11:48, số lượt xem: 171

Từ độ xa quê đến chốn này
Miền nam đất khách lạ lùng thay
Rừng xanh cây mủ từng từng rợp
Đất đỏ ba gian lớp lớp dày
Bốn tiết ấm nồng theo ngọn gió
Hai mùa mưa nắng dựa vầng mây
Thời gian mới đó mà mau nhỉ
Xứ lạ thành quê lắm đủ đầy

Gạo trắng thơm lành lẫn nước trong
Đồng Nai đất khách đẹp tâm lòng
Xanh rừng cây mủ bao tầng rợp
Đỏ đất quả vườn lắm lớp hong
Thời tiết diệu kỳ vương thắm rẫy
Nghĩa nhân bàng bạc trỗi mơ dòng
Quê hương giờ chính là đây vậy
Gạo trắng thơm lành lẫn nước trong