Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2022 15:07, số lượt xem: 43

Một cọng tơ vàng sẽ sàng đậu xuống
Chợt lòng mưa nghe luống chút thơ buồn
Lơ lửng hồn đi lạc giữa sầu tuôn
Cố nhân ơi, mây nguồn sao chẳng thấy?

Một chút ngoái về thương yêu bừng dậy
Quá vãng mùa nao như gẩy khúc sầu
Thương lắm tình xa vắng giữa mù sâu
Phượng cuối chia tay tình đầu bỏ ngõ.

Kỷ niệm vương xuyến xao niềm gọi nhớ
Ký ức nào lớp lớp dậy dòng tương
Xa cả rồi, tan vỡ giữa vô thương
Chiều hạ vắng nghe con đường khóc tủi.

Rồi năm tháng hồn đơn trong lủi thủi
Cố nhân ơi, may rủi đón nhau về
Em có còn sót lại chút tình quê
Hay đã sửa để trở thành quá vãng...