Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2021 11:37, số lượt xem: 167

Từ lâu món Phở rạng danh truyền
Á Mỹ Âu Hàn thoả nợ duyên  
Rộn rã mùi hương choàng nóng chuyển
Tùm lum ngũ sắc lộng thơm chuyền
Thăn bò ướp trụng thêm hành nhuyễn
Nước quả châm vào dụng quãng chuyên
Tuyệt phẩm nên nào ai cũng thích
Vì chăm thưởng thức vị ngon tuyền

Vì chăm thưởng thức vị ngon tuyền
Phục những anh tài nấu giỏi chuyên
Vẻ đượm chao lòng ghi chỗ luyến
Làn thơm nức mũi tạc nơi chuyền
Êm đềm thấu cảm bao lời chuyện
Lịch lãm phô bày một nét duyên
Duỗi đến hoàng cung vào thượng uyển
Từ lâu món Phở rạng danh truyền