Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2021 12:08, số lượt xem: 93

Ngất ngây một nụ em cười
Say sưa một giọng ấm lời chung đôi
Nè là hồng phấn màu vôi
Quệt tình lên má cả đời mãi xanh.

Líu lo ân ái yến oanh
Mặn nồng hương lửa năm canh dậy tình
Chiếu chăn nồng ấm chúng mình
Ru em bờ mộng nghê thường đuốc hoa.

Vẫn nồng cho chí cọm già
Vẫn đêm đêm mộng là đà không quên
Siết tình em sát một bên
Cho hoa ghen sắc, cho thêm dạ nồng.

Quân vương anh gắng làm chồng
Ấp yêu nương tử - thích không - tứ mùa
Tim lòng anh ngự tình vua
Cho nhau thành một, cho vừa hậu cưng.

Ân tình đã cột tơ chung
Ái ân mãn kiếp, rực hồng lửa yêu…