Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2021 16:58, số lượt xem: 106

Ta gìn khuỷnh nhớ mãi đừng phai
Nhuộm nẻo tình ta diễm thắm dài
Cõi dập dìu ta vờn quả trái
Ta gần gũi nguyệt kết hoàng mai
Chuyền ta hẹn ấy êm đềm trải
Dậy bão luồn Ta ngất ngưởng cài
Mộng vẫn chờ ta mùa khởi ái
Ta mình hiệp cẩn sánh cùng vai

Nguyệt hỡi xin nàng thoả sánh vai
Nàng gieo lộng nắng thẫm mê cài
Mơ nàng ngọc nữ yêu kiều trái
Đắm trải tim nàng lãng mạn mai
Liễu ngọt ngào hương nàng thoảng ngái
Nàng thơm thảo sắc mộng vương dài
Hoài xiêu mỗi phút nàng mang lại
Luyến đẫm ơi nàng chẳng nhạt phai