Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/11/2021 17:15, số lượt xem: 50

Ân nồng bạn hữu vút trời xanh
Nghĩ đến toàn thân thuở bị hành
Gặp bữa đời suy lòng cám cảnh
Nghe làn gió vụt phổi đòi banh
Tơi bời trí não sa từng mảnh
Khắc khoải hồn tim rụi mỗi cành
Cứ ngỡ phen này mau được bảnh
Đâu dè ngã bệnh khiến nhào quanh

Đâu dè ngã bệnh khiến nhào quanh
Để úa dòng thơ rã cội cành
Giỡn tới dường êm ngờ giảm mạnh
Trêu lùi lại nhói nghĩ thò banh
Vô bờ sức khoẻ lìa khi chạnh
Thoải mái đầu chân hãm bịnh hành
Giã biệt ba đào thôi ám ảnh
Ân nồng bạn hữu vút trời xanh