Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2022 18:20, số lượt xem: 52

Mộng canh trường
Thơm ngàn hướng
Hừng loan phượng
Đuối mùa thương.

Sắc vô thường
Lòng ngất ngưởng
Môi ngường ngượng
Dạ choàng hương.

Hỡi cô nường
Ta tơ tưởng
Trúc mai nhượng
Để hoài vương.

Ái là rường
Duyên nào cưỡng
Tình vô lượng
Ốp ngàn thương…