Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2021 23:52, số lượt xem: 91

Giữa bến nhớ, yêu thương vẫy gọi
Rộn lòng mơ vời vợi niềm tin
Cây đời toả bóng dịu êm
Chở che thân phận nỗi chìm thế gian.

Đông giá lạnh, đông tàn xuân đến
Hết mưa giông, vàng ánh mặt trời
Reo ca tấu khúc chơi vơi
Ru hồn thi sỹ cung trời thiên thai.

Đêm có dài, ban mai sẽ rạng
Ấm tình người năm tháng buồn vui
Sẻ chia một chút nghĩa lời
Mà nghe vang vọng cả trời xuân ca.

Trăm năm ấy có là chi sá
Hãy đơm vui trên ngã đường đời
Dốc lòng thơ viết chơi vơi
Nghe tim khẽ nhủ cây đời vẫn xanh…