Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2020 11:23, số lượt xem: 156

Thương người nhớ mãi dáng người thương
Trường  cửu nguyền ân vọng cửu trường
Níu mộng ngàn phương hoà mộng níu
Vương thề vạn lối quyện thề vương
Mật loang ngọt ý tình loang mật
Đường ướp ngời tim mộng ướp đường
Vỗ cánh mơ nào nâng cánh vỗ
Hương nồng phảng phất trỗi nồng hương

Hương nồng phảng phất trỗi nồng hương
Đường mật thầm trao ngát mật đường
Vỗ dạ lời thơm ngời dạ vỗ
Vương lòng khúc diễm ngọt lòng vương
Biếc mơ phúc hạnh choàng mơ biếc
Trường mộng tình yêu toả mộng trường
Khắc đậm câu thề luôn đậm khắc
Thương người nhớ mãi dáng người thương