Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2021 22:59, số lượt xem: 146

Trên từng buổi hẹn hứa cùng nhau
Hai dạ ngàn năm chẳng úa nhàu
Vai mặt kề mơ tìm rộn rã
Ta em kết mộng đuổi u sầu
Đôi lòng hạnh phúc bừng thơm nẻo
Vầng nắng tình thơ toả rạng đầu
Nhật ký đêm về chan chứa lộng
Nguyệt chuyền sáng rỡ thắm buồng cau

Rọi ngời giục giã réo mùa cau
Suốt những ngày đêm khúc dạo đầu
Trăm dệt ân tình ươm nắng trải
Năm thêu kỷ niệm bạt mưa sầu
Một hôm dạ đổi dần xa vắng
Cõi mộng vườn yêu chợt héo nhàu
Đi lại con đường xưa cũ ấy
Về chiều bóng ngã chẳng còn nhau