Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/03/2019 23:50, số lượt xem: 201

Trầm luân hổ thẹn đã ghi thành
Bạc bẽo phơi lòng rắn rỏi nhanh
Định kiến xanh lè đâu thoả mãn
Cò con xám xịt mãi tranh giành
Xui bò lết nỗi tàn cơn đỏ
Khiến trở trăn niềm lặng cõi thanh
Tráng dã tâm người khỉ khọt
Còng lưng gánh nợ phải cam đành

Còng lưng gánh nợ phải cam đành
Bay bướm chi hoài giữa tuổi thanh
Báo chí luông tuồng thêm biếc lạnh
Cá nhân trở tráo mơ giành
Hoài xin cáo lỗi e vàng sớm
Mãi cứ bồn chồn sẽ tím nhanh
Đà đượm ơi người kê đỡ nóng
Trầm luân hổ thẹn đã ghi thành