Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2020 14:38, số lượt xem: 108

Khao lòng diễm ảo biếc trời mơ
Quyện ái vần thương mải miết chờ
Trào luyến vạn tim lèn dạ ngẩn
Lộng tràn muôn ngõ lịm tình ngơ
Ngao mùa đượm ngát lừng duyên toả
Hạ tiết ngào thơm trỗi khúc mờ
Sào nựng má xưa thuyền cập bến
Xao cầm nguyệt tửu dặt dìu vơ

Vơ dìu dặt tửu nguyệt cầm xao
Bến cập thuyền xưa má nựng sào
Mờ khúc trỗi thơm ngào tiết hạ
Toả duyên lừng ngát đượm mùa ngao
Ngơ tình lịm ngõ muôn tràn lộng
Ngẩn dạ lèn tim vạn luyến trào
Chờ miết mải thương vần ái quyện
Mơ trời biếc ảo diễm lòng khao