Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2021 19:10, số lượt xem: 90

Anh đi rót mật vào đường
Cho thơm hương phấn cho tường phu thê
Vẹn yêu thắm đượm mọi bề
Câu sáu câu tám vẫn mê như đầu.

Ngọt ngào đường rót vào cau
Tình thăng hoa ngút trời cao mãi còn
Chắt chiu chút nghĩa tình son
Sao nê cái nọ bỏ vần người dưng.

Đừờng mình chảy mãi không ngừng
Thi thư ướp mộng tình trường mãi ươm
Lập loà sáng tối chiều hôm
Câu thơ vẫn thế dạ mồm hiệp nha.

Tím lòng một gốc tình hoa
Bát đường lục mật quyện hoà thành đôi.