Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2021 11:19, số lượt xem: 115

Có phải đều do gặp chữ nghèo
Nên dòng thế sự vướng nhiều eo
Đông buồn bã với mền đơn tẹo
Gió rụng rời xoay áo cộc lèo
Rét dập tâm hồn thêm lạnh lẽo
Rêm vùi thể xác chịu còng queo
Ăn mày thất thủ đành xiêu méo
Ngẫm tội trần thân kiếp bọt bèo
\
Cuộc sống vài nơi cũng bọt bèo
Không nhà rét đậm ngủ nằm queo
Vì sao phận số đau từng nẻo
Khiến cảnh trần gian xám một lèo
Đến khổ thân già ngang miếng kẹo
Nên khờ kiếp nữ lép vòng eo
Trời kia ghét bỏ đành mang sẹo
Có phải đều do gặp chữ nghèo