Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/08/2021 18:12, số lượt xem: 153

Giãn cách tâm hồn nhọc chẳng thôi
Buồn thiu cẳng bó cũng lâu rồi
Thân gầy guộc rã trong giày xéo
Cảnh hắt hiu sầu giữa dạt trôi
Lãng xẹt ba đào căng thẳng rót
Rùm beng hậu quả trớ trêu bồi
Làm cho cuộc sống đầy bi thảm
Mỏi mắt trông chờ trĩu nặng môi

Nhân tình cách biệt lãng bờ môi
Cảm nhận trần gian tắc nghẽn bồi
Nghịch cảnh quàng xiên lầm lũi sống
Gia đình khốn quẫn nặng nề trôi
Trong rầu rĩ lối đành như vậy
Giữa bịt bùng phương phải thế rồi
Cứ mỗi đêm về tâm khẩn nguyện
Mong cầu bão dịch sớm tàn thôi