Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2022 02:55, số lượt xem: 61

Chiều ấy gió lay động hồn tôi
Niềm yêu thức giấc nhẹ lên ngôi
Ướp kín tim mơ thơm mà mượt
Cái dáng nghiêng nghiêng chúm chím cười.

Và gởi trao em vạn luyến rồi
Thời gian thiên giới lặng lờ trôi
Tôi nào biết được mùa thu ấy
Em bỏ ra đi tím cả đời.

Từ đó đau thương dậy nỗi niềm
Vẫn hoài thương nhớ dáng nghiêng nghiêng
Thắt tha héo rũ hồn đơn mỏng
Em có thương không, trái tim mềm

Từng mùa đi qua càng nhớ thêm
Cứ mơ chân sáo gõ vương thềm
Cứ trông màu nắng về bên ngõ
Giữa mộng chờ hoài một dáng em