Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2019 02:17, số lượt xem: 242

Trầu cau nhất định phải xong này
Bẻ nhị hoa tình mặc sức lay
Tam hải mình lo chèo sớm tối
Tứ sông ta quyết vượt đêm ngày
Lòng yêu ngũ tạng lừng theo gió
Nghĩa ái lục đường vẫn níu tay
Thất bại thì thôi đừng sống nữa
Coi chừng bát đũa sẽ rồi bay

Coi chừng bát đũa sẽ rồi bay
Thảm hoạ vô cùng liệu đứt tay
Bảy bổng êm đềm mong đoạn tháng
Bán buôn lẻ tẻ khéo qua ngày
Mà nên chín rộ cho lòng thắm
Chớ để tử thù khiến dạ lay
Thiên hạ đâu nhiều thân mỹ nữ
Trầu cau nhất định phải xong này