23.00
1 người thích
Đăng ngày 28/01/2020 17:22, số lượt xem: 214

Những Tết cùng vui của độ nào
Bây giờ chạnh nhớ gởi vần trao
Nhiều hôm nắng lửa tưng bừng giỡn
Lắm buổi chiều mưa rộn rã chào
Sẫm mắt trông về ran dạ tủi
Thâm tình ngoái lại vỡ hồn chao
Thầm nghe gió gợi mùi Xuân cũ
Quá vãng trầm hương thoảng dạt dào

Quá vãng trầm hương thoảng dạt dào
Đêm nằm xứ lạ cõi lòng chao
Hằng mơ nẻo biếc lời thơ đượm
Vẫn tưởng hồi xưa giọng phú chào
Bạn cũ đâu còn thi hứng dở
Tim buồn chẳng có nguyệt cầm trao
Giờ đây nhớ lại ngùi thương cảm
Những Tết cùng vui của độ nào