Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2021 09:15, số lượt xem: 42

Nhớ ngày nào tình cờ duyên tương ngộ
Ê ấp môi cười ta ngỏ tình yêu
Trời hôm ấy nắng ấm lả men chiều
Lòng ngày đó, mơn man nhiều hạnh phúc.

Rồi tim yêu bột bồng vang  mọi lúc
Mong ngóng về nhau mơ khúc tương phùng
Trời cho mình dệt vẹn chữ thuỷ chung
Để hai đứa lạc cùng miền dấu ái...
........
Rồi bão giông khiến tình ta ngang trái
Phải xa nhau khi mãi mãi chia ly
Lặng nhìn nhau không nói phút phân kỳ
Thế là hết, tình đi về miên viễn

Em ơi,
Dẫu chúng mình đã một lần đưa tiễn
Cũng mơ hoài khúc hiển hiện trùng lai
Hãy giữ lòng tin tưởng ở ngày mai
Màu hạnh ngộ sẽ xây đài sum hiệp…