Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2019 20:30, số lượt xem: 205

Chiêu thề giữ nhé chẳng mờ xiêu
Xiêu dạt tình thơ sẽ quạnh chiều
Chiều ấy đôi mình mơ rước kiệu
Kiệu này hai đứa trỗi bừng tiêu
Tiêu nồng rộn rã ngời chăn chiếu
Chiếu ngọt triền miên vọng Thuý Kiều
Kiêu diễm lâng hồn trong ảo diệu
Diệu kỳ ân ái lịm phì nhiêu

Nhiêu lần thoải mái hoà mơ diệu
Diệu ảo tình tang lả lướt kiều
Kiều mị yên bình loang lịm chiếu
Chiều bừng ổn định mãi nồng tiêu
Tiêu choàng nguyện ước la đà điệu
Điệu thắm thầm mơ lãng đãng chiều
Chiều lả sương chùng in cảnh xiếu
Xiếu lòng gởi gắm lại ngàn chiêu