15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2020 16:44, số lượt xem: 146

Tay ngả ngớn tình huyễn ảo quyên
Thoảng mơ dìu nhẹ lướt trăng thuyền
Đài trang ngát diễm ngào ngon mộng
Ái cảm thơm lừng hứa hẹn duyên
Say đắm dạ hồn lơi lả ngậy
Lộng ngời thân ý ngọt ngào xuyên
Cài chan chứa nguyệt bừng mơ toả
Hoài mãi biếc yêu thắm đượm nguyền

Nguyền đượm thắm yêu biếc mãi hoài
Toả mơ bừng nguyệt chứa chan cài
Xuyên ngào ngọt ý thân ngời lộng
Ngậy lả lơi hồn dạ đắm say
Duyên hứa hẹn lừng thơm cảm ái
Mộng ngon ngào diễm ngát trang đài
Thuyền trăng lướt nhẹ dìu mơ thoảng
Quyên ảo huyễn tình ngớn ngả tay