Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 11:19, số lượt xem: 66

Mộng lòng ủ đượm cánh thu
Mùa loang tuổi nhớ lặng lờn vờn quanh
Thương ai chúm chím duyên lành
Niềm yêu vẫn mộng, vẫn tình giữa giông.

Bình minh rồi dậy thức hồng
Mùa trăng vẫn lại mặn nồng như xưa
Vẫn là nhớ sớm chờ trưa
Vẫn là dịu mát cho vừa tình yêu.

Đã khắc đậm nét dáng kiều
Thì muôn năm vẫn iu iu ấy mà…