Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2021 22:36, số lượt xem: 102

Khát tình vẫn vội về nhà
Hương xưa đã bén, gần xa nào màng
Gốc duyên in đậm dáng nàng
Nồng thương một kiếp, mộng thường hoài mơ.

Dắt dìu cho đẹp tình thơ
Thề xưa vẹn khéo, bến bờ cùng ai
Tình lang quyến điệu trang đài
Mắt môi trao gởi, bồng lai thơm đời.

Cho nhau ngọt đượm tiếng lời
Gió mây là lượn, chơi vơi cau trầu
Đừng như nước chảy dưới cầu
Mà xa xót nỗi dần đau cung tình.

Đêm dài cũng tới bình minh
Gió mưa thế mấy cũng mình có nhau…