Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2020 13:11, số lượt xem: 139

Duồng mây gởi gió đẫm mong chờ
Để mộng phù du bớt hững hờ
Xả liếp tình yêu nào kịp ngỡ
Chao nguyền thệ ước chẳng còn mơ
Ân tình khổ lặng đời tim lỡ
Nát cõi lòng hoang kỷ niệm mờ
Bổng lịm tan nhoè khi tráo trở
Thôi rồi mấy nữa diệu hồn thơ

Thôi rồi mấy nữa diệu hồn thơ
Tất cả giờ đây đã rụi mờ
Tủi ngọn mê huyền tan tác vỡ
Thương triền diễm ảo nhạt nhoà mơ
Vì sao hỏng để hồn đau nhớ
Rạn cõi nồng yêu bởi ấy hờ
Vẫn ngoái thương về khi trắc thở
Duồng mây gởi gió đẫm mong chờ