Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2021 16:10, số lượt xem: 106

Thương nhớ khảm hồn huyễn ảo chêm.
Phượng loan trà tửu chuốc môi mềm
Lường tha thiết ngọc bày thanh diễm
Hưởng ngất ngây lòng thoảng đẹp êm
Phương sáng toả ngời loang gối nệm
Hướng xinh vờn mượt chiếu trăng thềm
Đường thơm dậy ái tình mơ điểm
Hương diệu ngát lời ủ mộng đêm

Đêm mộng ủ lời ngát diệu hương
Điểm mơ tình ái dậy thơm đường
Thềm trăng chiếu mượt vờn xinh hướng
Nệm gối loang ngời toả sáng phương
Êm đẹp thoảng lòng ngây ngất hưởng
Diễm thanh bày ngọc thiết tha lường
Mềm môi chuốc tửu trà loan phượng
Chêm ảo huyễn hồn khảm nhớ thương