Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2021 18:54, số lượt xem: 63

Ngồi chung phả đượm thắm xuân nguyền
Tuyệt diễm hương lòng thẳm nhớ xuyên
Tôi mãi ngóng mùa ân ái đẹp
Ấy luôn chờ cõi mộng mơ huyền
Bồi khao khát vững tình mai trúc
Đắp mải mê bền nghĩa nợ duyên
Trôi dạt giữa dòng thơ khởi hứng
Đồi ngân rợp gió lộng trăng thuyền

Thuyền trăng lộng gió rợp ngân đồi
Hứng khởi thơ dòng giữa dạt trôi
Duyên nợ nghĩa bền mê mải đắp
Trúc mai tình vững khát khao bồi
Huyền mơ mộng cõi chờ luôn ấy
Đẹp ái ân mùa ngóng mãi tôi
Xuyên nhớ thẳm lòng hương diễm tuyệt
Nguyền xuân thắm đượm phả chung ngồi