Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2022 00:05, số lượt xem: 44

Rượu đến môi uống tràn
Thoả lòng kẻ gian nan
Mùa trăng xưa lờ lửng
Ngọc ngà em điệu đàng.

Ngắm tình xuân đùa gió
Lả lơi dáng non ngàn
Em về trong mắt biếc
Ta về lại trần gian…