23.00
1 người thích
Đăng ngày 24/02/2020 08:57, số lượt xem: 343

Ta buốt thẫm sầu đen cảnh cận
Tả tơi hồn quạnh hiu chìm lẩn
Chà xơ xác ý vỡ tâm thần
Rã thảm thê đời chau khúc đận
Xa lánh diễm tình xót nỗi phân
Lạ thêm nhiều kiếp đau lòng bận
Tà sương úa sắc trở phai dần
Da thịt nhão buồn thơ túng quẩn

Quẩn túng thơ buồn nhão thịt da
Dần phai trở sắc úa sương tà
Bận lòng đau kiếp nhiều thêm lạ
Phân nỗi xót tình diễm lánh xa
Đận khúc chau đời thê thảm rã
Thần tâm vỡ ý xác xơ chà
Lẩn chìm hiu quạnh hồn tơi tả
Cận cảnh đen sầu thẫm buốt ta