Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2021 18:56, số lượt xem: 65

Đường tình trói buộc khiến thương nhau
Khi trái tim yêu dậy ửng màu
Hoà chung một nhịp vào góc náu
Em - ta dệt mộng khúc trầu cau.

Rồi những mùa trăng đẫm mộng cầu
Dâng lòng nỗi ước chuyện ngày sau
Mùa thơm đắm mượt ngời mơ báu
Diễm ảo khúc ca mộng ước đầu.

Và rồi năm thắng dệt tình sâu
Trăng gió hoà chung nép dưới cầu
Trời biển bướm hoa cùng phối ngẫu
Vũ khúc nghê thường hội rễ dâu

Cứ tưởng ngàn năm sẽ lộng màu
Ai ngờ trở gió dạ sầu chau
Mùa hoan tẻ lặng lòng tươm máu
Khiến cõi mơ xưa bỗng úa nhàu