Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/10/2019 10:35, số lượt xem: 131

Những nuộc hồng duyên mấy kẻ từng
Đâu dè lỡ bước đoạ hồn rưng
Hay thì ảo mộng nào ngay hứng
Hiểu vậy huyền mơ đã sớm bừng
Khiến nổi tâm tình luôn trở chứng
Nên rồi cuộc sống phải đành ngưng
Thời gian liệu có hoài tương xứng
Hoặc chỉ dằng dai kiểu có chừng

Hoặc chỉ dằng dai kiểu có chừng
Đau hoài đâu thể muốn thời ngưng
Làm sao kỷ niệm luôn bền vững
Chẳng thể tình ân mãi rộn bừng
Vẫn ước mai này thơm thảo lựng
Thêm chờ mốt nọ đẫn đờ rưng
Vào khuya tỉnh giấc nào ai nựng
Những nuộc hồng duyên mấy kẻ từng