Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2020 13:13, số lượt xem: 130

Vào yêu  ngỡ hưởng dày ân đức
Té đoạ đày thân vào khổ cực
Giữa buổi tim hờn quặn héo hon
Nhiều đêm dạ nản sầu thao thức
Tình xiêu lỡ dở thật là đau
Nghĩa hẻo chao chùng ôi rất bực
Rã rượi tâm hồn phủ nát tan
Đời xem chả khác nằm trong vực

Đời xem chả khác nằm trong vực
Ủ rũ vành tim thêm tức bực
Chẳng nữa hôm nào mộng ngát lâng
Chi còn thuở ấy đêm dài thức
Thời gian diễm ái rụi câu chờ
Quá vãng mơ tình lâm nẻo cực
Huyễn ảo mê lầm cứ tưởng thơ
Vào yêu  ngỡ hưởng dày ân đức