Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2021 00:12, số lượt xem: 76

Bảo trọng ân tình hỡi quý nương
Tình nhân yểu điệu đẫm son hường
Vuông tròn trặn nghĩa hương tình đắm
Sũng ngất ngây tình kỷ niệm vương
Thượng uyển giao tình da diết ngữ
TÌNH ca dệt ngãi véo von đường
Mong cầu mãn kiếp chung tình đượm
Cổ tích duyên tình thật dễ thương

Cung tình quyện toả sớm chiều thương
Diễm chuyện tình như đoá hải đường
Kỷ niệm rình rang tình nghĩa luyến
Xuân tình hớn hở mộng hồn vương
Tình lang ngọc nữ xàng xê khướt
Cảnh sắc tình thơ gạ gẫm hường
Sũng ướp trầm hương tình cảm động
Muôn đời hạnh phúc hỡi tình nương